Gumirani dozator tečnog sapuna pripada liniji bojenih dozatora.

Liniju karakteriše želja da se cela kolekcija „utopi“ u enterijer i ne odskače od okolnog ambijenta.

Prozirna plastka čini osnovni materijal u izradi ovog dozatora za tečni sapun,a prednji deo je presvučen slojem gume. Diskretno hromirano dugme  i boja tečnosti unutar dozatora, koja se vidi kroz kontrolni prozorčić ukazuju na prisustvo dozatora, ukoliko se njegova boja uklapa u postojeći ambijent.

Dozator je odmah dostupan u beloj boji, a ostale boje iz kolekcije su dostupne na zahtev.

Idealan za prostore kao što su: obdaništa, igraonice, restorani, kafići i za sve ostale objekte koji žele da bojama osveže svoj toaletni prostor.

Najveća pogodnost ovog dozatora je u tome što može da koristi tečne sapune svih gustina, bilo kog proizvodjača (niste ograničeni kupovinom tečnog sapuna samo od proizvodjača opreme, čija cena je uvek veoma visoka).