Držači za ubruse

U našoj ponudi su držači za papirne ubruse u listićima, rolni na centralno i klasično izvlačenje, kao i za papirne ubruse u rolni za „automatic cut sistem“. Pravilno sušenje ruku je veoma važno za zdravlje korisnika, a sušenje ruku papirom je i dalje najsigurnija opcija za suzbijanje bakterija. Za brisanje ruku ubrusima iz naše ponude, potrebna su maksimum dva ubrusa, čime se smanjuje potrošnja papira, kesa za odlaganje iskorišćenih ubrusa, štiti priroda i štedi novac (potvrđeno kod stalnih kupaca koji su korišćenjem kvalitetnijih ubrusa u odnosu na ubruse nekontorlisane proizvodnje postigli navedene rezultate).

Nudimo mogućnost testiranja i za slučaj da se ne smanji potrošnja, a na iznos preko ranije uobičajeno potrošenog iznosa, vraćamo novac.