Držači za toalet papir

U našoj ponudi su su držači za toalet papir u lisitićima, držači za mini-jumbo rolne, kao i za klasične rolnice toalet papira. Kako napraviti pravi izbor?
Ukoliko se radi o objektu sa velikom frekvencijom ljudi, najbolji izbor su mini-jumbo rolne, zato što se radi o najvećoj količini papira na raspolaganju, najpovoljnijem papiru po metru, ali i ne tako atraktvinom da bi se sutradan našao u nečijem domaćinstvu – u svojstvu pozajmljenog :).

U smislu smanjene potrošnje, ponosni smo da jedini na našem tržistu imamo i držač za automatic cut sistem i za toalet papir, sistem koji je dokazao uštedu u potrošnji ubrusa.

Klasične rolinice su idelano rešenje za hotelske sobe, a za neku srednju opciju frekventnosti, kao i za male toalete, preporučujemo listiće toalet papira.