Ukoliko redovno poručujete potrošni materijal za higijenu u vašim poslovnim prostorima ili ugostiteljskim objektima, a naročito ukoliko to radite preko interneta, možda ste primetili da uz neke proizvode stoji oznaka “EU Ecolabel”. Šta se krije iza ovog natpisa i zašto svi treba da pređemo na ovakav potrošni materijal pročitajte u ovom kratkom vodiču.

Šta je “EU Ecolabel” oznaka

EU Ecolabel je oznaka koja se dodeljuje proizvodima i uslugama koje zadovoljavaju visoke standarde zaštite životne sredine kroz sve faze njihovog ciklusa proizvodnje i potrošnje, počevši od dobijanja primarne sirovine, do proizvodnje, distribucije pa sve do odlaganja na otpad.

EU Ecolabel promoviše “cirkularnu ekonomiju” tako što podstiče proizvođače da prave manje otpada i CO2 tokom procesa proizvodnje. Ukratko rečeno: EU Ecolabel kriterijum podstiče kompanije da razvijaju proizvode koji su dugotrajni, laki za popravku i imaju mogućnost reciklaže.

EU Ecolabel kriterijum utvrđuje stroge i jasne smernice za kompanije koje žele da smanje svoj negativni uticaj na spoljašnju sredinu. Takođe, on garantuje za efikasnost akcija koje se sprovode pod ovom oznakom i obezbeđuje potrebnu kontrolu. Iz tih razloga, mnoge kompanije se okreću ovom kriterijumu kao vodiču za proizvodnju prorizvoda koje bi bili u skladu sa ciljevima održavanja spoljašnje sredine.

reciklaža

Kako nastaju ubrusi i toalet papiri koji nose oznaku “EU Ecolabel”

Postoje različite tehnologije proizvodnje koje su odobrene od strane EU Ecolabel, i tokom kojih se stvaraju proizvodi koji zadovoljavaju standarde očuvanja životne sredine. Jedna od njih je i Fiberpack® tehnologija.

Primenom ove tehnologije proizvodnje nastaju ekološki proizvodi (ubrusi, toalet papir, salvete) koji su od 100% reciklirane celuloze i da bi oni nastali nije nestalo ni jedno jedino drvo! Takođe, nisu dodavani nikakvi izbeljivači i dopunske hemikalije, a zbog načina proizvodnje otporniji su i kvalitetniji. Ovi proizvodi imaju veću gustinu vlakana i kao takvi se tokom upotrebe ne cepaju niti raslojavaju.

Upotreba ovih proizvoda na dugi rok može doprineti uštedi u kupovini potrošnog higijenskog materijala.

Ubrusi u listićima

Više o Fiberpack® tehnologiji proizvodnje

Fiberpack® je naziv specijalne tehnologije proizvodnje celuloznih vlakana reciklažom tetrapaka. Ova pakovanja sadrže celulozu, polietilen i aluminijum koje je moguće potpuno reciklirati, zahvaljujući procesu koji nije štetan za okolinu.

Ovu tehnologiju razvila je italijanska kompanija Lucart koja, koristeći ovu naprednu tehnologiju, proizvodi i vrhunske proizvode namenjene higijeni u poslovnom okruženju. Već dugi niz godina uspešno sarađujemo sa ovom kompanijom i u našoj ponudi mogu se naći i proizvodi nastali na ovaj način, koji svoju primenu mogu pronaći u raznim objektima:

  • poslovnim prostorima,
  • medicinskim ustanovama,
  • javnim ustanovama,
  • ugostiteljskim objektima i slično.

Lucart proces stvaranja vlakana

Reciklirani papir i higijena

Često može postojati bojazan kod upotrebe recikliranog papira u domenu higijene, naročito za intimne delove, ali ne postoji razlog za strah. Dodatnu sigurnost pruža sledeća oznaka:

dermatološki testirano

Kada je reč o upotrebi recikliranog papira u dodiru sa hranom, da je papir bezbedan reći će vam sledeća oznaka:

upotreba sa hranom

Sviđa vam se ideja da istovremeno štitte okolinu i uštedite? Ukoliko je odgovor potvrdan, ovi proizvodi su savršeni za vas. Infromišite se više o ekološkim proizvodima sa EU Ecolabel oznakom iz naše ponude putem naše e-prodavnice. Za onlajn porudžbine obezbedil smo i popust.

Vaš Ars Nova tim