Dispenzer za složive salvete/ ubruse kapaciteta do 225 listića dimenzija 24x16cm
Osnovni položaj koriđćenja je horizontalno postavljanje na čvrstoj površini.
Idealno za fast food objekte i express restorane.